Om eLärandebiblioteket

eLärandebiblioteket är en bibliotekskatalog för kommuner och regioner som handlar om att synliggöra vilket e-lärande som finns och hur fler medlemsorganisationer kan dra nytta av det.  Den riktar sig alltså till dig som på något sätt har ett uppdrag att förse din organisation med lärande. eLärandebiblioteket fungerar på dator, platta och mobiltelefon.

Bakgrund

Ingen tycker om att arbeta i onödan. Många av SKLs medlemmar har samma eller liknande utmaningar kring lärande. En av de största styrkorna med e-lärande är möjligheten att kunna sprida och återanvända utbildningar oberoende av geografisk plats. I nätverket för e-lärande uttrycker medlemmar att onödigt många gör samma eller väldigt liknande e-utbildningar på olika håll i landet och vill gå mot att dela och samverka mer. Ett första steg är att se vad andra har gjort för e-utbildningar och enklare få information om hur utbildningar kan delas. Under drygt ett år har nätverkets medlemmar och programråd därför kravställt och tagit fram eLärandebiblioteket. Målet är att det ska vara så enkelt som möjligt att lägga in information om en utbildning samtidigt som innehållet är tillräckligt för att visa eventuellt värde för andra organisationer. 

Så här gör du:

Alla kan titta runt i utbudet av utbildningar, men för att kunna dela information om en utbildning måste du ha en e-postadress hos någon av SKLs medlemsorganisationer.

När du trycker på "Dela" i övermenyn första gången uppmanas du skriva in din epost för att få en inloggningslänk. När du klickar på länken får du lägga in en enkel personlig profil, och därefter är det fritt fram att börja lägga in utbildningsinformation i biblioteket. Så länge du använder samma webbläsare från samma enhet förblir du inloggad. Vill du lägga in information från en annan enhet, till exempel din mobiltelefon istället för dator, eller använder en annan webbläsare, så ombeds du  helt enkelt skriva in din epost och logga in via länk igen. Profilinformationen behöver du inte fylla i igen.

Upphovsrätt

Endast material som du äger upphovsrätten till, eller har tillstånd att distribuera vidare fårladdas upp. Sådant tillstånd kan bara ges av upphovsrättsinnehavaren. Upphovsrättslagen är mycket omfattande och gäller i princip alla typer av texter, tidningsartiklar, bilder, teckningar, dataprogram och musik; samt åtskilligt annat.

Här kommer vi fylla på med mer instruktioner

Teaser för eLärandebiblioteket

Kontakt

e.larande@skl.se