Fler tjänster

Nätverket för e-lärande

Nätverket är till för SKL:s medlemmar och riktar sig till dig som vill dela erfarenheter av e-lärande, söka hjälp av kollegor eller kanske sprida bra arbetssätt, dokument eller idéer. Nätverket har ett eget digitalt samarbetsrum, men träffas också 4 gånger per år både på plats och på distans. Ett programråd, bestående av representanter ifrån nätverket, träffas regelbundet och planerar och styr nätverksträffarna.

Ansök om att gå med i nätverket för e-lärande

 

Utveckla e-lärande tillsammans i Dela Digitalt

Om du har en idé kring e-lärande som du vill utveckla tillsammans med andra så lägger du upp det på Dela Digitalt, dela utveckling. Där kan du även leta efter befintliga e-lärande-projekt som du kan engagera dig i.

Dela Digitalt är en samverkansportal där kommuner, regioner och statliga myndigheter både samverkar för att realisera gemensamma initiativ och delar med sig av resultat och erfarenheter från den egna verksamhetsutvecklingen.

Dela Digitalt, dela utveckling

 

SKL och e-lärande

SKL jobbar övergripande med e-lärande för att förenkla erfarenhetsutbyte och samverkan mellan kommuner och regioner. Fokus ligger på att synliggöra, tillgängliggöra och sprida medlemmarnas arbete med e-lärande. Fler ska kunna ta del av mer för att få större möjligheter att skapa bra och hållbara lösningar. 

skl.se/elarande