FAQ

 

Vad är ett e-lärande?

Formerna för e-lärande förändras i takt med teknikutvecklingen. Många associerar e-lärande med interaktiva kurser som kanske håller på i timmar. Idag har e-lärande många fler skepnader än så. Allt som du kan se på internet eller i appar skulle kunna användas till e-lärande. Nyckeln är om det finns ett pedagogiskt syfte med materialet. En film som framställs för att lära ut någon ting är e-lärande i det här sammanhanget. På samma vis kan ett spel, en pod, en quiz, en powerpoint, en infographic eller en e-skrift kallas e-lärande om det framställts i syfte att lära någon någonting

 

Vilka utbildningar ska jag lägga in i eLärandebiblioteket?

Omfattningen, komplexiteten, hur påkostad eller "snygg" den är likväl som hur "fritt" utbildningen ligger är inte avgörande. Det som styr är om du misstänker att någon annan organisation på något sätt kan ha glädje av det ni gjort. En kort utbildningsfilm i ett ämne som många andra sannolikt också behöver hantera kan vara till lika stor nytta som en påkostad interaktiv utbildning. Det är givetvis extra bra om det finns en öppen länk att nå utbildningen ifrån eller om den går att ladda ned. Tänk ändå på att kollegor som representerar organisationer med liknande behov kan ha glädje bara av att veta att någon annan gjort en utbildning även om endast erfarenheter/kunskap kan delas. Om utbildningen är inlåst i eget system eller om rättigheter att dela saknas, kan det dessutom ändå leda till att det visar sig vara värt att hitta en lösning där hela eller delar av din utbildning tex köps loss. Är utbildningen lokalt anpassad så fundera över hur mycket som skulle behöva ändras för att anpassa till en annan organisation. 

 

Jag har inte tid att lägga in alla våra utbildningar, vad ska jag prioritera?

Vi rekommenderar att det första du tänker på är behovet. I vilken grad kan andra organisationer tänkas ha glädje av utbildningen? Därefter nyttan (hur mycket arbete eller pengar kan andra sannolikt spara på att ta del av det ni kan erbjuda?). Många som får lite hjälp är helt enkelt lika bra som få som får mycket hjälp. Tro heller inte att det som avgör i första hand är estetiken eller formen.

 

Hur övertygar jag min organisation/mina kollegor att ta sig tid att lägga in i eLärandebiblioteket?

Effektivitet: Faktum är att vi alla inom kort tid är tvungna att höja effektiviteten. Att snabbare sprida relevant kunskap är en viktig nyckel till detta. Att spendera olika resurser på att ta fram samma/liknande utbildningar på många olika håll runt om i landet blir då galet. Ju mer vi kan dela våra relevanta utbildningar och vår kompetens desto bättre för alla. Första steget är att synliggöra vad som finns och på vilket sätt andra kan få glädje av det. 

Kontroll: Informationen som krävs för att kunna synliggöra en utbildning i eLärandebiblioteket är ett minimum som en organisation alltid ska ha koll på. Ingen organisation tjänar på att ha digitalt utbildningsmaterial som ingen har ansvar för. Finns informationen så kostar en utbildning max fem minuter att lägga in. Finns den inte så är det nödvändigt att det upptäcks och åtgärdas.

Översikt: Genom att mata in i biblioteket skapas naturligt en överblick av organisationens eget utbud av e-lärande. Genom att söka på sin organisation ser man alla utbildningar som lagts in av organisationen. Individer som lägger in utbildningar har automatiskt en översikt över alla de matat in.

Erfarenhetsutbyte: Eftersom biblioteket riktar sig till alla som har uppdrag att förse sin organisation med lärande och alla utbildningar som läggs in har en kontaktperson blir det lättare att knyta relevanta kontakter för kunskapsutbyte.

 

Varför sparas inte utbildningen jag lagt in?

Om inmatningsformuläret hoppar tillbaka till en tidigare sida istället för att spara . beror det sannolikt på att något obligatoriskt fält ännu inte är ifyllt. Alla fält med en * är obligatoriska och måste fyllas i för att utbildningen ska kunna sparas. Om detta är gjort och utbildningen ändå inte sparas kan det bero på någon form av konflikt med den version av webbläsare du använder.  Om möjligt, pröva att använda en annan webbläsare att mata in ifrån, tex från din mobiltelefon. Skicka en e-post till e.larande@skl.se där du beskriver ditt problem inklusive namn och version på den webbläsare du prövat så kan vi felsöka.

 

Jag lägger in en bild, den sparas i formuläret men varför syns den inte i listvyn?

Det kan bero på att du behöver rensa cachen på din webbläsare. Det görs på lite olika sätt i olika webbläsare, men att uppdatera sidan i listvyn brukar fungera. Annars kan det bero på någon form av konflikt med den version av webbläsare du använder.  Om möjligt, pröva att se om bilden syns i en annan webbläsare, tex från din mobiltelefon. Skicka en e-post till e.larande@skl.se där du beskriver ditt problem inklusive namn och version på den webbläsare du prövat så kan vi felsöka.

 

Här kommer vi allteftersom fylla på med fler svar på frågor vi stött på...