eLärandebiblioteket är nedstängd

Har du frågor kring e-lärande (e-learning) kontakta info@skr.se.

eLärandebiblioteket var en bibliotekskatalog för kommuner och regioner som handlar om att synliggöra vilket e-lärande (kurser - e-learning) som finns och hur fler medlemsorganisationer kan dra nytta av det.

Den riktade sig till de som på något sätt har ett uppdrag att förse se organisation med lärande.